شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

اقتصاد سرمایه گذاری

اقتصاد سرمایه گذاری

  • به دنبال تعادل میان ثروت و مسوولیت

    محمد رشیدی/ پژوهشگر کارآفرینی در دانشگاه استون انگلستان
    بیشینه‌‌‌سازی ثروت سهامداران همواره هدف اصلی و دیدگاه غالب در سازمان‌ها بوده است، به این معنی که تمامی استراتژی‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های سازمان در خدمت افزایش ارزش سهام سهامداران باشد. آیا هدف یا مقصود اصلی سازمان باید افزایش ثروت سهامداران باشد یا ایجاد ارزش برای تمامی ذی‌نفعان؟ در این یادداشت دو نظریه رایج سهامداران و ذی‌نفعان را با ذکر نقاط ضعف و قدرت و ارتباط این دو را با اقتصاد سرمایه‌‌‌داری و سوسیالیسم بررسی خواهیم کرد.
۱
بیشتر