شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

افزایش بدهی‌ها

افزایش بدهی‌ها

  • چشم‌انداز نامطمئن تجارت جهانی در ۲۰۲۴

    دنیای اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل: چشم‌انداز تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ همچنان «نامطمئن» و «بدبینانه» خواهد ماند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش «به‌روزرسانی تجارت جهانی» که اخیرا منتشر شد، این موضوع را تایید کرده است. این گزارش با توجه به عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیک، افزایش بدهی‌ها و آسیب‌پذیری گسترده اقتصاد جهانی، نسبت به تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ بدبین است.
۱
بیشتر