شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

اصلاح صندوق‌ها

اصلاح صندوق‌ها

  • بحران صندوق‏ های بازنشستگی و آدرس غلط

    مجتبی قاسمی *
    در اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران وارد فاز تازه و خطرناک‌تری شده‌است و نیاز مبرم به اصلاحات فوری وجود دارد، شکی در جامعه کارشناسی وجود ندارد. در اینکه بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای اصلاحات مناسب نیست نیز امری بدیهی به نظر می‌رسد (کافی است به واکنش‌های اجتماعی و سیاسی اخیر در کشور به افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاحات مستمری رجوع کنید).
۱
بیشتر