شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

استقلال بورس

استقلال بورس

  • استقلال کاغذی سازمان بورس؟

    دنیای اقتصاد -محدثه علیزاده: یکی از دلایلی که در بیشتر کشورهای توسعه‏‏‌یافته بر استقلال نهادهای سیاستگذار مانند بانک‌مرکزی از دولت تاکید می‌کنند، ذی‌نفع بودن دولت از سیاست‏‏‌هاست. به این شکل که اگرچه برخی سیاست‏‏‌ها در مجموع به ضرر جامعه هستند، ممکن است به نفع دولت باشند و در صورت عدم‌استقلال بانک‌مرکزی، دولت این نهاد را مجبور به وضع این سیاست‏‏‌ها کند. برای مثال زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه است می‏‏‌تواند با استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش نقدینگی و افزایش تورم دامن بزند. معضل اصلی کشورهای درحال توسعه اما پس از…
۱
بیشتر