ارجمند

  • تصویری از برزو ارجمند وهمسرش

    برزو ارجمند با انتشار این عکس نوشت: صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف درمتن ادراک یک کوچه تنهاترم بیا تابرایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است...
  • پست تلخ برزو ارجمند با انتشار عکسی از برنامه رشید پور!

    خبر آنلاین: برزو ارجمند ضمن یادی از عارف لرستانی، از درگذشت امیرحسین ادیبی، همکلاسی دوران دانشگاهش ابراز تاسف کرد.
۱

بیشتر