شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

اخلاگران مالی

اخلاگران مالی

  • انهدام بزرگ‌ترین شبکه قمار آنلاین مرتبط با انگلیس

    واجا: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ی سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید.
۱
بیشتر