شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

اتاق بازرگانی کرمان

اتاق بازرگانی کرمان

  • نقش تشکل‌‌‌‌‌گرایی در بهبود فضای کسب‌وکار

    دنیای‌اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: تشکل‌گرایی و اقدام جمعی نقش موثری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد و اتاق کرمان با اتکا به این خصیصه تشکل‌ها، نمی‌خواهد یک نهاد سیاسی باشد بلکه به‌دنبال تاثیرگذاری است.
۱
بیشتر