شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل

۱
بیشتر