آشی

  • آشی که آقای رئیس جمهور پخته است!

    خبر آنلاین: تصمیمات غیرمسئولانه دونالد ترامپ و حمایت های ویلیام بار، دادستان آمریکا که باعث ایجاد نا آرامی، گسترده شدن اعتراضات و سرکوب شدید مردم در آمریکا شده، سوژه کارتونی از استیو زاک در سایت کگل شده است.
۱

بیشتر