شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

آزمون حسابداران رسمی

آزمون حسابداران رسمی

  • آثار تغییرات آزمون حسابداران رسمی

    محمدهادی حجتی/کارشناس رسمی دادگستری
    همه‌ساله ماراتنی به نام آزمون جامعه حسابداران رسمی، جهت انتخاب حسابداران رسمی، در روزهای پایانی سال برگزار می‌شود. خیل بزرگی از مشتاقان این ماراتن، در همه رده‌های سنی برای اولین بار یا چندمین بار با صرف هزینه‌های زیاد، شانس خود را آزموده تا بتوانند کارت عضویتی دیگر به کلکسیون کارت‌های خود بیفزایند. به‌جز خوش‌شانس‌های دوره اول که بدون آزمون مفتخر به اخذ کارت عضویت فوق شدند، عده زیادی هم با استفاده از سوابق دولتی و مدیریتی ۱۰ساله تا قبل از حذف این معافیت، از مزایای معافیت از آزمون، برخوردار شده‌ا…
۱
بیشتر