آبشارهای

  • شب آبشارهای ایران در مجله بخارا

    مهر: به بهانه رونمایی از کتاب «راهنمای میدانی آبشارهای ایران» تالیف مجید اسکندری شبی از شب‌های بخارا به رونمایی این اثر با عنوان «شب آبشارهای ایران» اختصاص می‌یابد. محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست، مجید اسکندری نویسنده کتاب «راهنمای میدانی آبشارهای ایران»، حمیدرضا ریحانیان پژوهشگر تنوع زیستی، محمد گائینی فعال حوزه گردشگری و امیرحسین بختیاری، مدیر مسوول انتشارات ایرانشناسی سخنرانان شب آبشارهای ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین در این نشست کلیپ‌هایی از آبشارهای ایران نمایش داده می‌شود. شب آبشارهای ایران…
۱

بیشتر