شماره روزنامه ۵۸۳۱
|

آرشیو اخبار : اولین های بورس

  • روزانه
    بیشترین درصد افزایش
    کف در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که نوردآلومینیوم در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. شرکت «فنوال» زیان هر سهم خود را مبلغ630 ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 51 میلیارد ‌‌ریال است.

    بیشترین درصد کاهش
    سیمان‌بجنورد صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد. پاکسان در رده پنجم این گروه ایستاد.