آرشیو اخبار : گردشگری

  • «گردشگری برای رشد فراگیر» شعاری است که در روز جهانی گردشگری در سال 2021 به رسم هر سال تعیین شد. آزادی در سفر و جابه‌جایی به مکان‌های مختلف در یک سال و نیم گذشته با همه‌گیری کرونا متوقف شد و این صنعت پویا را با رکودی جدی مواجه کرد. این امر نه تنها گردشگری بلکه جوامع محلی و مزدبگیران روزانه را با بیشترین فشار روبه‌رو کرده است. از این رو تنها راه احیای اقتصاد و درآمد گردشگری، برداشتن محدودیت‌های سفر خواهد بود.