آرشیو اخبار : گردشگری

  • مقامات حوزه گردشگری برای جذب بیشتر توریست خارجی، «گردشگران چینی» را هدف اصلی قرار داده‌ و برنامه رشد نجومی ورود توریست از چین را طراحی کرده‌اند. در حال حاضر سهم گردشگران چینی از کل گردشگران خارجی وارد شده به کشورمان، نیم درصد و معادل 52 هزار نفر است اما مقرر شده این میزان ورود توریست چینی به ایران ظرف 5 سال آینده، 38 برابر شود و به 2 میلیون نفر برسد. از طرفی، سهم ایران از مقاصد سفرهای خارجی چینی‌ها حدود 04/ 0 درصد است که این سهم نیز با برنامه متولی گردشگری کشورمان تا 5 سال آینده به 3/ 1 درصد خواهد رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره رمز ورود نجومی گردشگری چینی به ایران نشان می‌دهد: 7 گام برای تحقق این هدف باید برداشته شود که بخشی از آنها تاکنون شروع شده است.
  • مهدی جهانگیری
    نفت دیگر یک مزیت قابل‌اطمینان نیست. شاهد این مدعا سطح بالای مخاطرات و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی ناجوانمردانه‌ای‌ است که کشور ما با آن دست به گریبان است. از همین روست که اقتصادهای موفق دنیا از چند دهه پیش، به انطباق ساختارهای مختلف خود با روند تغییرات گسترده جهانی برآمده‌اند. «جهان‌محلی شدن» مفهومی است فکری که در کانون این تغییرات گسترده توسعه‌ای قرار دارد.