شماره روزنامه ۶۰۳۴
|

آرشیو اخبار : کدال

  • ندا کریمی تحلیلگر بازار سرمایه
    فعالیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف به دو نحو صورت می‌گیرد؛ یکی به شکل سرمایه‌گذاری با هدف خرید و فروش و عمدتا با نگاه کوتاه‌مدت و دیگری سرمایه‌گذاری با هدف مدیریت یا کنترل شرکت‌ها و خلق ارزش‌افزوده در کنار کسب سودآوری از شرکت‌های سرمایه‌پذیر. دسته اول به شرکت‌های سرمایه‌گذاری معروف هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در دسته اول قرار می‌گیرند. در دسته دوم هلدینگ‌ها یا شرکت‌های مادر قرار می‌گیرند.
  • دنیای‌اقتصاد: روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شد و شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعددی به منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت و جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. این اطلاعیه‌ها که در دو گروه «الف» و «ب» دسته‌بندی می‌شوند، از این رو که به بهای سهام شرکت‌ها سمت و سو می‌دهند، برای سهامداران اهمیت دارند. به همین منظور در ادامه به تشریح چندی از آنها پرداخته‌‌‌ایم.