شماره روزنامه ۵۹۵۵
|

قیمت یورو مبادله ای

روز قبل یورو مبادله ای مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. یورو مبادله ای که ۲ روز پیش تا ۴۶,۴۱۱ (چهل و شش هزار و چهارصد و یازده ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۴۶,۴۲۵ (چهل و شش هزار و چهارصد و بیست و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت یورو مبادله ای
عنوانقیمتبروزرسانی
یورو مبادله ای46,425 روز قبل

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۲۵ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت یورو امروز

بیشتر