آرشیو روزنامه شماره ۴۷۴۷ دنیای اقتصاد

اخبار گردشگری - روزنامه شماره ۴۷۴۷

  • ۹ دستاورد ویکند سه روزه

    دنیای‌اقتصاد: کشورهای اروپایی برای افزایش تعطیلات آخرهفته به سه روز، با ابتکار عمل بخش‌خصوصی دست به کار شدند. آخرهفته سه‌روزه در برخی کشورهای پیشرفته به اجرا درآمده؛ به‌طوری‌که مجموع ساعات کار هفته در این کشورها به کمتر از ۳۵ ساعت محدود شده است. اخیرا نمایندگی مایکروسافت در ژاپن نیز با اجرای آزمایشی «۴ روز کار در هفته» به ۹ دستاورد جمعی رسیده است. مهم‌ترین ویژگی ویکند سه روزه به جای آخرهفته دو روزه، افزایش تعهد کاری کارمندان و همچنین کاهش هزینه‌های جاری شرکت است.

بیشتر