سرمایه‌گذاری ۱۸ همتی در معدن و صنایع معدنی آذربایجان شرقی

فتح‌‌‌زاده افزود: اصلی‌‌‌ترین قابلیت فرآوری توسعه استان، تعدد و توانمندی بخش خصوصی استان است که توانسته بخش اعظم فرصت‌‌‌ها و منابع توسعه در استان از جمله اراضی حاصلخیز، معادن، بازار خدمات، مرز و... را در مسیر فرآوری و مولدسازی قرار دهد و با هدایت سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده و ایجاد کارگاه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های متنوع، بستر مطلوبی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی فراهم سازند. وی گفت: بر اساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران این استان با ۴ میلیون و ۷۵‌هزار نفر جمعیت دارای ۲۳ شهرستان، ۷۲ شهر، ۱۴۲ دهستان و ۵۲ بخش است. تبریز به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر آذربایجان شرقی، ۴۱‌درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. فتح‌‌‌زاده تصریح کرد: آذربایجان شرقی ۲۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آذربایجان و ارمنستان دارد و سهم ارزش افزوده این استان از کل کشور ۳.۶‌درصد است.