تسهیل تجارت و تردد در پایانه‌‌‌های مرزی؛ اولویت راهداری

شهرکی در ادامه افزود: در جلسه‌‌‌ای که در پایانه مرزی پرویزخان برگزار شد؛ از زاویه‌‌‌های مختلف، بحث‌‌‌های ترانزیت کالا و تسریع در تردد مسافران مطرح شد و نگاه‌‌‌های نرم‌‌‌افزاری و در بُعد سخت‌‌‌افزار زیرساخت‌‌‌ها و امکانات و تجهیزاتی که باید مهیا شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.وی با بیان اینکه در استان کرمانشاه شاهد شفاف‌‌‌سازی، بهبود و تسریع در انجام تشریفات مرزی هستیم، درباره ثمره نشست تخصصی در پایانه مرزی پرویزخان گفت: برنامه‌‌‌ریزی متمرکز ستاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای و شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور باید متناسب با وضعیت اجرایی در حوزه عملکردی پایانه‌‌‌های مرزی باشد و با انجام طرح‌‌‌های مطالعاتی و اقدامات مختلف، بهبود مستمر فرآیندها بر اساس نیازها، تغییر در شرایط و مقررات، توافقات دوجانبه و چندجانبه منطقه‌‌‌ای و کنوانسیون‌‌‌ها و مقررات بین‌المللی را در دستور کار قرار دهیم و هدف این است که با این اقدامات شاهد جهش در دستیابی به اهداف تعیین‌شده باشیم.