امروز یکی از پدیده‌هایی که در بخش کشاورزی مشاهده می‌شود، مهاجرت بین‌استانی کشاورزان و بر هم خوردن تعادل در زمینه توزیع زمین و امکانات است که باعث ایجاد مشکلات دیگری شده است.

به‌طوری که کشاورزان از استان‌هایی مانند اصفهان، قم و همدان به استان‌های لرستان و کرمانشاه که از آب‌و‌هوای مناسب، زمین‌های حاصلخیز  و آب فراوان برخوردارند، کوچ می‌کنند. یکی از معضلات بزرگ حاصل از پدیده مهاجرت بین‌استانی کشاورزان، افزایش اجاره زمین کشاورزی در برخی استان‌ها طی سال‌های اخیر است. به‌طوری که در سال جاری اجاره هر هکتار زمین کشاورزی در برخی استان‌ها مانند لرستان از   ۱۰۰میلیون تومان هم فراتر رفته و همین امر موجب نارضایتی و حتی بیکاری و خانه‌نشین شدن برخی کشاورزان شده است.

در پی مهاجرت کشاورزان غیربومی به استان‌های حاصلخیز، ضمن گران شدن نرخ اجاره زمین، مشکلات فراوانی مانند ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها و بیکار شدن کشاورزان بومی و مهاجرت اجباری آنها به شهرهای بزرگ برای یافتن شغل و همچنین استفاده بی‌رویه و نامناسب از زمین، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و آسیب رسیدن به منابع آبی و خاکی ایجاد شده است. از طرف دیگر، در پی مهاجرت بی‌رویه کشاورزان غیربومی به استان‌های حاصلخیز، به دلیل افزایش رقابت بر سر زمین‌های کشاورزی، دسترسی کشاورزان به زمین محدودتر شده و اجاره‌بها افزایش یافته است و این مساله در کنار دیگر هزینه‌های جانبی نظیر هزینه‌های خرید بذر و کود، ادوات کشاورزی و... به افزایش هزینه ‌تمام‌شده محصولات کشاورزان و گران‌تر شدن نرخ محصولات آنان در کشور انجامیده است.