2 copy

 بر این اساس مجموع فروش این صنعت طی سال‌جاری 28هزار و 140میلیارد تومان به ثبت رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل حدود 47درصد رشد داشته است. میانگین افزایش نرخ فروش محصول اصلی صنعت تایر و پلاستیک طی سال‌جاری 42درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. در بهمن‌ماه نیز این افزایش نرخ تداوم داشته و به‌طور میانگین 8درصد نسبت به متوسط سال‌جاری جهش یافته است. همچنین سه متغیر سودآوری یعنی حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص این صنعت طی پاییز امسال 25درصد به ثبت رسیده که در قیاس با متوسط 16درصدی فصلی در حدود 9درصد جهش یافته است. با توجه به افت شتاب رشد مقادیر تولید و فروش تایرسازان، می‌‌‌توان اذعان کرد که جهش درآمد و سودآوری این صنعت با سوخت رشد نرخ فروش بوده است.

صنعت 34هزار میلیاردی بازار سرمایه

صنعت تایر و لاستیک شامل 12شرکت فعال است که در مجموع 34هزار و 685میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. در این بین شرکت «پکرمان» با ارزش بازار بیش از 10هزار و 300میلیارد بالاترین ارزش بازار گروه لاستیک و پلاستیک را شامل می‌شود. نسبت قیمت به سود هر سهم صنعت تایر و پلاستیک در حال حاضر در محدوده 6.7واحد قرار دارد. در این بین شرکت «پلاسک» که دارای نسبت قیمت به سود هر سهم 3.6واحد است کمترین میزان P/E را دارد که بر این اساس در محدوده ارزنده قیمتی قرار گرفته است.

یکه‌تازی «پسهند» در رشد مقادیر تولید و فروش

وضعیت سالانه تولیدات تایرسازان نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به‌طور متوسط از سال 90، هر سال تولیدات خود را 7درصد افزایش داده‌‌‌اند. بیشترین رشد میزان تولید سالانه این صنعت 47درصد بوده که طی سال 95 رقم خورده است. از سال 95 تولیدات تایرسازان با شیب ملایمی کاهش یافته؛ اما در سال 1401 به دلیل تامین به‌موقع ارز موردنیاز تایرسازان به جهت تهیه مواداولیه، تولیدات این صنعت با افزایش 11درصدی نسبت به سال 1400 همراه شده است.

طی 11ماه نخست امسال مجموع تولیدات صنعت تایر و پلاستیک به میزان 777هزار و 457تن به ثبت رسیده که در مقایسه با 11ماه نخست سال 1401 با رشد 4درصدی همراه شده است. در بازه نقطه به نقطه طی بهمن‌ماه افت زیادی در میزان تولیدات تایرسازان مشاهده شد. بر این اساس طی یازدهمین ماه از سال 1402، مجموع تولیدات این صنعت 42هزار و 885تن به ثبت رسید که در قیاس با بهمن‌ماه سال 1401 با افت 50درصدی همراه شد. از میان شرکت‌های تایرساز بازار سرمایه، طی 11ماه نخست سال‌جاری «پسهند» نسبت به تایرسازان دیگر عملکرد بهتری را از خود نشان داده است. بر این اساس مجموع تولیدات این شرکت 4هزار و 80تن انواع تسمه نقاله بوده که در مقایسه با تولید 3هزار و 610تنی سال گذشته جهش 13درصدی را به ثبت رسانده است. با این حال برخی شرکت‌ها همچون «پارتا» در همین مدت زمان با افت بیش از 12درصدی تولید ضعیف‌‌‌ترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند.

در بهمن‌ماه سال‌جاری بهترین عملکرد به لحاظ رشد نقطه به نقطه مقادیر تولید، به شرکت «پکویر» تعلق دارد که طی این ماه توانست مجموع مقداری تولید خود را 24درصد نسبت به بهمن سال قبل افزایش دهد.

با توجه به ماهیت دپوپذیری تایرسازان، بررسی مقادیر فروش این صنعت در کنار مقادیر تولید برای سنجش میزان فروش این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس مجموع مقدار فروش این صنعت در بازه سالانه از سال 90، به‌طور متوسط هر سال 7درصد جهش یافته است. پیک مقداری فروش تایرسازان در سال 95 بوده است که با ثبت رشد 46درصدی همچون مقادیر تولید بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته‌‌‌اند. با وجود شیب کاهشی مقادیر فروش در سال‌های بعد، در سال 1401 با رشد 12درصدی عملکرد خوبی در مقادیر فروش به ثبت رسیده است. در سال‌جاری طی 11ماه نخست امسال مجموع مقدار فروش تایرسازان به میزان 772هزار و 397تن به ثبت رسیده که در مقایسه با 11ماه نخست سال گذشته حدود 3درصد رشد داشته است. با توجه به رشد 4درصدی تولید در همین بازه، می‌‌‌توان گفت عمده تولیدات این صنعت به فروش رسیده و دپوپذیری در آن صورت نگرفته است. طی بهمن‌ماه امسال مجموع مقدار فروش تایرسازان 42هزار تن به ثبت رسیده که در قیاس با بهمن سال قبل بیش از 50درصد کاهش یافته است. شرکت «پسهند» در مقادیر فروش نیز همچون تولید بالاترین رشد را نسبت به دیگر تایرسازان از آن خود کرده است. بر این اساس شرکت یادشده با ثبت فروش 4هزار و 100تنی طی سال‌جاری توانسته است مقدار فروش خود را حدود 18درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دهد. همچون مقادیر تولید، طی بهمن‌ماه امسال بیشترین میزان رشد مقدار فروش به شرکت «پکویر» تعلق دارد که مجموع مقدار فروش خود را به میزان 28درصد نسبت به بهمن سال قبل افزایش داده است.

جهش درآمدی تایرسازان

مجموع درآمد فروش صنعت تایر و پلاستیک در بازه سالانه از سال 90 به‌طور متوسط هر سال 34درصد افزایش یافته است. پیک درآمدی این صنعت طی سال 98 رقم خورده و مجموع درآمد بیش از 50درصد جهش یافته است. در 12ماه 1401، مجموع فروش تایرسازان به میزان 45درصد افزایش یافته که با توجه به میانگین سالانه 34درصد می‌‌‌توان اذعان کرد عملکرد خوبی طی سال گذشته رقم خورده است. در 11ماه نخست امسال مجموع درآمد تایرسازان 28هزار و 140میلیارد تومان به ثبت رسیده که در قیاس با 11ماه سال قبل بیش از 45درصد جهش یافته است. در بازه نقطه به نقطه طی بهمن امسال مجموع فروش تایرسازان 2هزار و 877میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن 1401 به میزان 45درصد جهش یافته است. عامل اصلی در رشد خوب درآمدی این صنعت به بحث صدور مجوزهای افزایش نرخ محصولات آنها بازمی‌گردد که آخرین مرتبه در آبان‌ماه رقم خورد و تایرهای رادیال مجوز افزایش نرخ دریافت کردند. از میان شرکت‌های فعال بورسی، شرکت «پلاسک» در سال‌جاری با ثبت درآمد فروش 3هزار و 428میلیارد تومانی، سردمدار رشد درآمد تایرسازان بوده است. بر این اساس شرکت مذکور طی سال‌جاری با جهش 73درصدی درآمد خود عملکرد خوبی را نسبت به دیگر تایرسازان به نمایش گذاشته است. با این حال در یازدهمین ماه از سال‌جاری، از لحاظ درآمدی، شرکت «پکویر» با ثبت جهش 79درصدی بهترین عملکرد را از خود نشان داده است.

افزایش 8درصدی نرخ فروش

متوسط رشد نرخ فروش محصول اصلی تایرسازان در 11ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه، 42درصد بوده است. در این بین شرکت «پلاسک» محصول اصلی خود یعنی داشبورد sp100 را با جهش 76درصدی نسبت به 1401 به فروش رسانده و با این رشد بهترین عملکرد سال‌جاری را نصیب خود کرده است. در بازه نقطه به نقطه طی بهمن‌ماه سال‌جاری، میانگین جهش نرخ فروش محصول اصلی تایرسازان همچون مقیاس قبل 42درصد بوده است. در بازه نقطه به نقطه نیز شرکت «پلاسک» با ثبت رشد 90درصدی نرخ فروش خود سردمدار افزایش نرخ در این صنعت بوده است. مقیاس اصلی سنجش نرخ فروش، مقایسه نرخ بهمن‌ماه با متوسط سال‌جاری است. بر این اساس طی بهمن‌ماه میانگین نرخ تایرسازان 8درصد نسبت به سال‌جاری افزایش یافته است. بالاترین میزان رشد نرخ فروش در این مقیاس به شرکت «پاسا» تعلق دارد که تایر خود را با رشد نرخ 21درصدی نسبت به میانگین سال‌جاری به فروش رسانده است.

فوران سودآوری «پسهند»

بررسی سه متغیر سودآوری صنعت تایر و پلاستیک، نشان می‌دهد که در بازه سالانه سه حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص این صنعت به‌‌‌ترتیب 20، 15 و 11درصد به ثبت رسیده است. در سال 1401 میانگین این سه متغیر سودآوری با افت 5درصدی به 10درصد کاهش یافته است. با این حال در بازه فصلی طی سال‌جاری میزان سودآوری تایرسازان با افزایش چشمگیری همراه بوده است. بر این اساس متوسط سه‌حاشیه سود این صنعت در پاییز امسال 25درصد به ثبت رسیده که در قیاس با میانگین فصلی 16درصد، حدود 9درصد جهش یافته است. در بازه فصلی شرکت «پسهند» با ثبت میانگین سه‌حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص 50درصد سردمدار سودآوری در فصل پاییز بوده است.