فولاد: فولاد مبارکه اصفهان در آبان، مبلغ ۱۲‌هزار و ۷۰۶‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۴۶/ ۰درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۹۷/ ۱۲درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۹۴/ ۶۸درصد افزایش درآمد داشته است. مقدار فروش محصولات گرم ۳۷۲‌هزار تن گزارش شده که ۱۱‌درصد بیش از مهر و ۱۴‌درصد بیش از متوسط ماه‌های قبل است.

فوکا: شرکت فولاد کاویان رکورد فروش ماهانه خود را در آبان شکست و ۴۶۲‌میلیارد فروش ثبت کرد که ۲۷‌درصد نسبت به مهر افزایش داشته و ۴۹‌درصد بیشتر از میانگین ماهانه امسال است. این شرکت در مهر ۱۷‌هزار تن فروش داشته که با ۳۹‌درصد افزایش به ۲۴‌هزار تن در آبان رسیده است. نرخ فروش ورق فولادی ۴/ ۲ درصد نسبت به مهر افزایش داشته است.

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۲۶۳۲‌میلیارد تومان می‌رسد که ۱۴۲‌درصد بالاتر از فروش دوره مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت ۱۸‌درصد افت داشته و از ۱۶۲‌هزار تن به ۱۳۳‌هزار تن رسیده است.

هرمز: فولاد هرمزگان ۲۴۰۰‌میلیارد تومان در آبان فروش ثبت کرده که ۵۹‌درصد نسبت به فروش ۱۵۱۳‌میلیارد تومانی ثبت شده در مهر افزایش داشته است. در آبان ۱۳۷‌هزار تن اسلب تولید شده و نزدیک به ۱۵۳‌هزار تن فروخته شده است. در حالی که تولید مهر در سطح ۱۴۶‌هزار تن قرار داشته اما فروش شرکت نزدیک به ۹۳‌هزار تن بوده است.

نرخ فروش اسلب ۴‌درصد نسبت به مهر افت داشته است. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به بیش از ۱۴‌هزار میلیارد رسیده است که ۱۱۳‌درصد نسبت به فروش ۶۶۴۱‌میلیارد تومانی ثبت شده در مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مقدار فروش شرکت نیز در این مدت ۴‌درصد افزایش داشته و به ۹۶۰‌هزار تن رسیده است. البته فروش اسلب افزایش چندانی نداشته و این افزایش به دلیل رشد فروش سایر محصولات بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند