شاراک (پتروشیمی شازند)

این شرکت در مهرماه ۱۵۸۵‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۲۵‌درصد نسبت به فروش ۲۱۱۲‌میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور افت داشته است. مقدار فروش شرکت در ماه مهر ۶۶‌هزار و ۸۵ تن بوده که نشان از افت ۲۷‌درصدی نسبت به فروش ۹۰‌هزار و ۴۶۸ تن در شهریور دارد. نرخ‌های فروش پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن ۵‌درصد نسبت به شهریور افزایش داشته‌اند. فروش «شاراک» از ابتدای سال مالی تاکنون به ۱۱هزار و ۱۰۸‌میلیارد تومان می‌رسد که ۱۳۹‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. مقدار فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۳درصد افت داشته و به ۴۹۳‌هزار تن رسیده است.

  مارون (پتروشیمی مارون)

ارزش فروش این شرکت در مهرماه حدود ۲/ ۲۷۷۱‌میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور ۲‌درصد کاهش داشته است. مقدار تولید و فروش اتیلن در مهر به ترتیب برابر با ۸۹هزار و ۸۳۳ و ۵۰هزار و ۹۶۰تن بوده که مقدار تولید ۴‌درصد و مقدار فروش ۱۲‌درصد نسبت به شهریور ماه رشد داشته است. نرخ فروش اتیلن نیز در مهرماه حدود ۱۸‌میلیون تومان بوده که نسبت به شهریورماه ۶‌درصد افزایش داشته است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به رقمی بالغ بر ۱۷هزار و ۹/ ۳۸۸‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۹۹‌درصد رشد را نشان می‌دهد.

  نوری (پتروشیمی نوری)

این شرکت در مهرماه به فروش ۷۸۲۹‌میلیارد تومانی رسید که بیشترین فروش ماهانه شرکت در سال‌جاری محسوب می‌شود و نسبت به شهریورماه ۳۵‌درصد رشد و نسبت به میانگین ۶ ماه گذشته ۵۱‌درصد رشد را نشان می‌دهد. «نوری» توانسته در ۷ ماه نخست سال‌جاری مجموعا حدود ۳۹‌هزار میلیارد تومان فروش به ثبت برساند که این عدد در دوره مشابه سال گذشته ۱۷‌هزار میلیارد تومان بوده است. مقدار فروش کل شرکت ۴۷۹‌هزار تن گزارش شده که نسبت به ماه گذشته ۲۷‌درصد افزایش یافته است. در این ماه نرخ فروش برش سبک ۴/ ۱۵‌میلیون تومان و بنزن ۴/ ۲۰‌میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده که در قیاس با ماه قبل به ترتیب رشد ۱۱‌درصدی و افت ۶‌درصدی داشته است.

  شخارک (پتروشیمی خارک)

این شرکت در ماه مهر بیش از ۷۹۰‌میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد. فروش شرکت در این ماه نسبت به ماه شهریور ۲۲‌درصد کاهش و نسبت به میانگین درآمد ۶ ماه گذشته، ۱۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد. کل درآمد عملیاتی شرکت در دوره ۷ ماهه منتهی به مهر سال‌جاری با رشد ۱۵۰‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۴۹۹۰‌میلیارد تومان رسید. «شخارک» در مهر ۲۵‌هزار تن بوتان و حدودا ۱۹‌هزار تن پروپان به فروش رساند. این در حالی است که در شهریور ۱۲۰‌هزار تن متانول به فروش رسانده بود. نرخ فروش بوتان و پروپان در این ماه با رشد ۸۰‌درصدی نسبت به میانگین ۶ ماه گذشته به حدود ۱۸‌میلیون تومان در هر تن رسید.

  شغدیر (پتروشیمی غدیر)

این شرکت در مهر ماه به فروش ۲۵۰‌میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه شهریور و میانگین ۶ماه گذشته به ترتیب افت ۳۵‌درصدی و ۱۳‌درصدی را نشان می‌دهد. شرکت مجموعا در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۸۰‌میلیارد تومان فروش به ثبت رسانده که این عدد در دوره مشابه سال گذشته ۹۷۲‌میلیارد تومان بوده است. «شغدیر» در این ماه حدود ۶‌هزار تن PVC فروخته که این عدد در ماه گذشته ۱۰‌هزار تن بوده اما نرخ این محصول رشد داشته و با ۹‌درصد افزایش نسبت به شهریور، به ۷/ ۴۱‌میلیون تومان به ازای هر تن در مهر رسیده است.

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند