آرشیو روزنامه شماره ۴۱۸۷ دنیای اقتصاد

اخبار کتاب - روزنامه شماره ۴۱۸۷

  • اقتصاد کلان؛ از کشاکش‌های نظری در جهان تا تجربه ایران

    اقتصاد کلان، مفهومی سهل و ممتنع است. از سویی لفظ کلان به خوبی گویای موضوعِ این شاخه اقتصاد یعنی همه کارهای مرتبط با سیاست‌گذاری دولت‌ها در اقتصاد است و از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان، با مداخله دولت در اقتصاد مخالفند و اقتصاد کلان را جعلِ اقتصاددانان دولت‌گرا و توجیه مداخله دولت در کاروکسب‌ها و مبادله‌های داوطلبانه افراد می‌دانند. کتاب‌های «اقتصاد چگونه کار می‌کند»، «مقدمه‌ای برتفکرات اقتصادی پساکینزی» و «اقتصاد کلان مدرن»، این موضوعات مورد اختلاف را بررسی کرده‌اند و کتاب «بیماری هلندی در اقتصاد ایران»، تحلیل وضع اقتصادی ایران است از منظر شاخص‌های رشد و تورم.
  • برند؛ تشخص بنگاه در میان رقیبان

    چهار کتاب زیر، موضوع برند و مواضع موافقان و منتقدان و مخالفان برندسازی را از چهار منظر کلی بررسی کرده‌اند. در کتاب «برندها و برندسازی»، تصویری جامع از مفهوم برند و سوء تفاهم‌هایی که درباره آن وجود دارد، بحث شده است. کتاب «موانع رشد برند» برخلاف عنوان سلبی‌اش، آکنده از پیشنهادهای ایجابی درباره مدیریت برند است. کتاب «تفاوت» درباره توانایی مدیران است و کتاب «برندسازی مقصد گردشگری» هم نوعی مطالعه موردی درباره برندسازی در یک شاخه خاص است که نحوه اجرایی کردن آموخته‌های سه کتاب قبلی را نشان می‌دهد.
  • آموزش صلح و دوستی به کودکان

    مجموعه کتاب‌های کودک و نوجوان (دارکوب) برای گروه‌های سنی خردسال، کودک و نوجوان آثاری در قالب آموزش مفاهیم زندگی، داستان و سرگرمی منتشر کرده است. این کتاب‌ها ترجمه‌ آثار داستانی و آموزشی از چهار گوشه‌ جهان هستند که برای نسل‌های تازه از راه رسیده منتشر شده‌اند. این کتاب‌ها، دنیایی پیش‌روی کودکان و نوجوانان می‌گذارند که سنگ‌بنایش بر نوع‌دوستی، حفظ محیط‌زیست، ترویج صلح و برابری نژادی است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر