ضرورت همگرایی برای افزایش تولید سنگ آهن درمعدن ققنوس ذوب آهن اصفهان

وی در این بازدید گفت : پدر و مادر من هر دو بازنشسته ذوب آهن اصفهان هستند و افتخار دارم که عضو این خانواده بزرگ می‌باشم . ذوب آهن اصفهان به عنوان یک واحد صنعتی پیشرو ، خدمات شایسته‌ای به صنعت کشور ارائه کرده است و امیدوارم در این منطقه بتوانیم تعامل و همکاری با این مجموعه بزرگ را توسعه بدهیم .   نماینده مردم خواف و رشتخوار اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از مصرف کننده سنگ آهن در سنگان حضور دارد و به تدریج با حل مشکلات ، تولید سنگ آهن برای تامین مواد اولیه این مجتمع بزرگ در معدن ققنوس افزایش می‌یابد و ما هم هرگونه همکاری لازم را انجام می‌دهیم . توکلی گفت : سنگان به لحاظ صنایع استخراجی یکی از نمونه‌های موفق در ایران و خاورمیانه است و لذا نگاه ویژه‌ای به جهت صنایع استخراجی و معدنی به این منطقه وجود دارد . با سیاستگذاری مناسب می‌توان  در راستای توسعه زنجیره فولاد کشور در این منطقه گام‌های موثرتری برداشت . وی افزود: ناترازی انرژی  و مسئله آب و همچنین مسائل زیرساختی در حوزه‌های حمل از جمله مواردی است که می‌توان با رفع آن از طریق یک نگرش همگرا و همسو در پهنه صنعتی و معدنی سنگان نتایج بسیار خوبی گرفت .