شریفی: برای جادو 6 ماه و برای  سحر3 سال محروم می‌کنیم

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دوشنبه از آیین‌نامه جدید انضباطی رونمایی کرد و مقررات این آیین‌نامه از امروز قابل اجرا است. آیین‌نامه جدید کمیته انضباطی با ۶ فصل،۴۴ ماده و ۳۹ تبصره اجرا می‌شود، اما یکی از بخش‌های جالب این آیین‌‌نامه مربوط به سحر و جادوگری در فوتبال است که مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است!.

مجتبی شریفی در این زمینه گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۴۲ آیین‌نامه کمیته انضباطی با توجه به اینکه سحر و جادو حرام است و با توجه به اینکه این کار ناجوانمردانه است اگر اثبات شود؛ برای جادو کردن بین ۶ ماه تا ۲ سال محرومیت و اگر سحر صورت بگیرد ۳ سال محرومیت برای فردی که این عمل را انجام داده در نظر گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر بحث جادوگری در فوتبال ایران رواج یافته است.