عبدالکریم حسن شوت زده، گروسیان دفع کرده و داور به جای کرنر، آفساید گرفته. اینکه روی شوت آفساید اعلام شود احتمالا کمی نامانوس است، اما تصاویر آهسته نشان می‌داد تصمیم کمک‌داور درست بوده و عیسی آل‌کثیر که با مشایعت توپ کرنر را گرفته، در آفساید قرار داشته. اصلا شما فرض کنید این تصمیم غلط بوده؛ آیا واقعا یک کرنر این همه اعتراض دارد؟ پرسپولیسی‌ها ریختند سر داور و یادشان رفت بازی شروع شده؛ به این ترتیب همان توپ به آسانی و با سه ضرب از مقابل دروازه استقلال خوزستان به گل سوم این تیم تبدیل شد.

به همین راحتی اعتراض به کرنری که بر هم نمی‌گشت، سومین گل خورده قرمزها را به همراه آورد و چیزی نمانده بود منجر به از دست رفتن کل جام و قهرمانی شود. واقعا تا کی قرار است بازیکنان ایرانی تاوان اعتراض‌های کور و دسته‌جمعی به داور را بپردازند؟ نمونه اعلای این داستان در بازی ۵ سال پیش ایران و ژاپن کافی نبود؟ چرا سرتان را پایین نمی‌اندازید و فقط فوتبال‌تان را بازی نمی‌کنید؟