پس از او مجید صدری به عنوان سرپرست موقت باشگاه عنان کار را به دست گرفت و تا امروز مشغول اداره امور بوده است. در مورد عملکرد صدری قضاوت‌های متناقضی صورت می‌گیرد؛ برخی او را موفق و عده‌ای ناموفق می‌خوانند. با این همه احساس می‌شود خود صدری خیلی دوست دارد به حضورش در این منصب ادامه بدهد، اما فقط تمایل او کافی نیست. طی چند روز گذشته از گزینه‌های زیادی برای مدیرعاملی پرسپولیس یاد شده؛ از همین جناب صدری و حبیب کاشانی تا رضا درویش که زمانی مدیرعامل سایپا بوده است. با این حال هر اسمی مطرح می‌شود موجی از واکنش‌های عمدتا منفی در فضای مجازی به وجود می‌آید. این مساله نشان می‌دهد کار حمید سجادی، وزیر ورزش برای انتصاب نخستین مدیرعامل دوران وزارتش در پرسپولیس اصلا ساده نیست. قطعا او بابت این انتخاب، فردا به سختی و با ذره‌بین از سوی میلیون‌ها هوادار مورد داوری قرار خواهد گرفت.