رضا قوچان‌نژاد این روزها در باشگاه آپوئل قبرس در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد تا جایی که برای دومین هفته متوالی نامش در فهرست ۱۸ نفره قرار نگرفت تا ادامه سکونشینی‌های او به سوژه‌ای جنجالی برای رسانه‌های قبرسی تبدیل شود. رسانه‌های قبرس با این شرایط به این نتیجه رسیده‌اند که گوچی به‌زودی از این باشگاه اخراج خواهد شد. این درحالی است که چند باشگاه در ایران شرایط او را برای جذب پیگیری می‌کنند.