دنیای اقتصاد- کیش: مهدی ذوقی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی با بیان این که صادرات، صادرات مجدد، صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات گردشگری سرفصل های عمده فعالیت در این حوزه در کیش است،اظهارداشت: تمام این بخش ها ارز آور بوده و موجب شد تا کیش با کمترین تشریفات اداری، تسریع و تسهیل در خدمات امور گمرکی پیشتاز باشد.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین موارد در تسهیل خدمات امور گمرکی ارزیابی در محل است که کمترین ماندگاری در گمرکات را برای کالاها داشته و موجب می شود تا کالاهای رسیده به سرعت به انبارهای تجار یا بازار منتقل شده و رسوب صفر در گمرکات را داشته باشیم.

مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش با بیان اینکه در راستای تسریع در امور گمرکی ارزیاب های گمرک به محل اعزام می شوند تا هزینه های تمام شده برای تجار به کمترین میزان برسد افزود: در کیش رویکرد بر رسوب زدایی است و در ایام پایانی سال که اوج فصل فعالیت ها در امورگمرکی است، رسوب کالا در گمرک کیش نزدیک به صفر بوده و کالاها به محض ورود به صاحبان آن تحویل می شد.

وی در رابطه با شایعات قاچاق کالا در کیش با تصریح بر اینکه قویا این موارد را با استدلال های قانونی تکذیب می کنیم تاکید کرد: حسب مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد، ورود تمام کالاها به قلمرو گمرکی مناطق آزاد مجاز است مگر کالاهای ممنوعه یا کالاهایی که شرع مقدس آن را ممنوع کرده باشد یا مصداقی با عنوان کالای ممنوعه برآن مترتب باشد. در نتیجه اطلاق قاچاق در مناطق آزاد به کالاهای وارداتی ناصواب است به ویژه در جزیره کیش که محصور بوده و تمامی کنترل ها قبل و پس از ورود کالا به شدت انجام شده و امکان ورود کالاهای غیرمجاز را به صفر می رساند.