پالایش نفت آفتاب شرکت برتر کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی و برندسازی
دنیای اقتصاد-بندرعباس: محور اصلی این دوره از جشنواره، ایجاد ساز و کاری علمی بود تا با رویکردی تشویقی و ترویجی به شناسایی نقاط بهبود سازمان‌های اقتصادی ایران بپردازد و با تعریف پروژه‎ های بهبود در توسعه آنان بکوشد.
 
ایجاد سازمان ‎ها با ساختارهای توسعه یافته در محیط داخلی و پیرامونی خود و امکان پیوستن با اقتدار به زنجیره ارزش جهانی از مهم‌ترین اهداف جشنواره ملی حاتم بوده و ایجاد بستری پویا برای ذی نفعان حوزه تولید و تجارت از طریق هم‎ افزایی به منظور رفع موانع توسعه پایدار در طراز جهانی و ایجاد مزیت رقابتی را می‎توان از جمله چشم ‎اندازهای این دوره از جشنواره دانست.
 
همچنین راهبرد کلیدی جشنواره استفاده از تجربیات ملی و بین المللی در حوزه برندسازی اقتصادی و ایجاد سازمان‌های مولدو ارزش‌آفرین در فرآیند ایجاد تولید ناخالص ملی با ارزش افزوده بالا بوده است که شرکت پالایش نفت آفتاب توانست در این دوره از جشنواره در حوزه مسئولیت اجتماعی و برندسازی اقتصادی فراگیر در سطح جامعه رتبه برتر کشور را کسب کند و مورد تجلیل قرار گیرد.
 
جشنواره ملی حاتم با حضور برخی مسئولان ارشد کشور در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. شرکت پالایش نفت آفتاب توانسته با استفاده از ایده‌های خلاق و نوین مدیریتی و سرمایه انسانی خود در فهرست ١٠٠ شرکت اول و ١٠ صادرکننده برترکشور قرار گیرد.