وی افزود: به طور کلی حتی در سال نرمال هم به خاطر بار مصرفی که روی منابع آب ایجاد شده و روز به روز هم بیشتر می‌شود، همچنان خشکسالی نسبی و به لحاظ تامین آب محدودیت داریم. دلیل آن هم این  است که منابع آب بیش از اندازه به بخش‌‌‌های مختلف خصوصا بخش کشاورزی تخصیص پیدا کرده است، بنابراین در سال نرمال انتظار اوضاع خوب آبی نداریم. این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: شرایط کنونی که به لحاظ آبی با آن دست به گریبان هستیم؛ طبیعی است، زیرا با منابع آب درست رفتار نکردیم و برنامه‌‌‌ریزی درستی نداشته‌ایم به همین دلیل هم خشکسالی انسان‌‌‌ساز را تجربه می‌‌‌کنیم و باتوجه به اینکه به لحاظ مدیریت منابع آب دچار مشکلات بوده‌‌‌ایم و آب را بیش از حد به بخش‌‌‌های مختلف اختصاص داده‌‌‌ایم در سال نرمال هم نباید منتظر وضعیت نرمال باشیم و خشکی نسبی در بخش‌‌‌های مصرف خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در کشور ما بار بیش از حدی بر منابع آب سوار شده نتیجه اینکه منتظر وضعیت عادی نیستیم حال آنکه اگر به‌‌‌درستی مدیریت و تخصیص داده می‌‌‌شد شرایط خشکسالی را بدون دغدغه می‌‌‌توانستیم پشت سر بگذاریم، اما این اتفاق نیفتاده است و اکنون منتظر اعلام خشکی در برخی بخش‌‌‌ها هستیم. استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تداوم و گسترش فرونشست در سطح کشور گفت: به خاطر عدم تعادل در تغذیه آب‌‌‌های زیرزمینی و برداشت‌‌‌های بی‌‌‌رویه سال‌‌‌هاست که تعادل آب‌‌‌های زیرزمینی به هم خورده است، ما به طور متوسط سالی ۵ میلیارد متر مکعب از آب‌‌‌های زیرزمینی را به صورت مازاد توان برداشت می‌‌‌کنیم، بنابراین نباید انتظار حل شدن مساله فرونشست را داشته باشیم مگر اینکه در برداشت از منابع آب زیرزمینی تجدیدنظر صورت گیرد، ضمن اینکه از نظر بارش‌‌‌های سال زیر نرمال هستیم بنابراین وضعیت آب زیرزمینی عادی نیست ضمن اینکه بارگذاری هم بیش از حد است.

وی خاطرنشان کرد: حتی در سال‌‌‌های فرانرمال بارشی هم منتظر تغییر در آب‌‌‌های زیرزمینی نیستیم چون برداشت‌‌‌ها بیش از توان است و تا سیاست‌‌‌ها و مصرف آب زیرزمینی مدیریت نشود، چاه‌‌‌های غیرمجاز مسدود نشوند و استفاده از آب‌‌‌های زیرزمینی مدیریت نشود نباید منتظر معجزه باشیم و مخاطرات همچنان تداوم خواهد داشت.