فریدون حسنوند درباره وضعیت صنایع پتروشیمی در کشور، گفت: به‌‌‌‌‌‌‌‌‌یقین پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نقش بسیار مهمی در ارزآوری برای کشور دارند، چراکه امروز صادرات محصولات پتروشیمی یکی از منابع اصلی تامین‌مالی و ارز کشور محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، ضمن آنکه ذخایر نفت و گاز در کشور فرصت توسعه صنایع پتروشیمی را به ما می‌دهد لذا می‌توان با تامین خوراک این صنایع ضمن ایجاد اشتغال، ارزآوری نیز کرد. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰‌میلیارد دلار درآمد شرکت‌های پتروشیمی در سال۱۴۰۰ بوده است، افزود: برآوردها از این درآمد در سال۱۴۰۴ حدود ۳۷ میلیارد دلار است و در سال۱۴۰۶ درآمد ما از پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند به ۵۰‌میلیارد دلار ارتقا یابد، درواقع پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند معادل تمامی تولید در حوزه و نفت و گاز برای کشور ارزآوری داشته باشند، ضمن آنکه اشتغال فراوان و تامین محصولات موردنیاز داخلی را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی باید با نگاه به آینده صورت بگیرد، ادامه داد: اگرچه در حوزه تولید و مصرف گاز یک ناترازی وجود دارد، اما این ناترازی را با کاهش مصرف و واردات جبران کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، البته در تامین خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشکلاتی وجود دارد، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌همین دلیل در بودجه۱۴۰۱ به موضوع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها و تامین خوراک برای واحدهای پتروشیمی توجه شده است که به‌معنای تقویت زیرساخت‌های گازی در استان‌های گازخیز مانند خوزستان، بوشهر، فارس و خراسان با هماهنگی خود واحدهای پتروشیمی است تا بتوان خوراک موردنیاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تامین کنیم.