معاون امور بین‌الملل وزیر نفت افزود: در شرایط بدی قرار نداریم و با قدرت با تحریم‌ها مقابله می‌کنیم و در این جنگ موفق خواهیم شد.وی همچنین افزود: برای صادرات فرآورده‌های نفتی فرصت‌های بسیاری وجود دارد که از همه آنها استفاده نشده است. معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل با بیان اینکه باید اتاق فکر صادرات فرآورده‌های نفتی تشکیل شود، افزود: برای صادرات این فرآورده‌ها باید به سراغ بازارهای جدید رفت.وی افزود: در کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و افغانستان فرصت‌های زیادی وجود دارد که صادرکنندگان می‌توانند از آنها استفاده کنند. معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل درباره سازوکار مبادله مالی با اروپا نیز گفت: با تماس‌های روزانه، این موضوع را از اروپایی‌ها پیگیری می‌کنیم؛ اگر چه اروپایی‌ها با نفوذ آمریکا درگیرند اما در اروپا کسی نگفته که اجرای آن ناممکن است. وی ادامه داد: به نظرم زمان زیادی نداریم تا این ساز و کار به نتیجه برسد. اگر این سازوکار به نتیجه برسد کمک‌کننده خواهد بود اما حلال همه مشکلات کشور به شمار نمی‌رود. زمانی‌نیا افزود: راه‌اندازی این سازوکار به گسترش روابط تجاری و مالی با اروپا و دیگر شرکای تجاری کشور کمک خواهد کرد. امیدواریم اروپا از فرصت‌هایی که وجود دارد استفاده کند. همچنین افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این همایش گفت: این صندوق می‌تواند برای تسهیل صادرات نفت به دست بخش خصوصی، ضمانت‌نامه‌های لازم را به شرکت ملی نفت ارائه کند.