مانع تورمی توسعه معادن

بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد افزایش عوارض و مالیات برای جبران کسری‌بودجه به‌ویژه بر وضعیت معادن کوچک تاثیرگذار بوده و باعث کاهش سودآوری و تعطیلی این معادن شده‌است. افزایش تورم بخش معدن اما در شرایطی است که قیمت فروش محصولات معدنی متناسب با تورم امکان افزایش نداشته‌است و همین موضوع باعث‌شده توان تولید به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط کاهش یابد. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به کاهش سودآوری معادن معتقدند صنایع معدنی در وضعیت تورم و بی‌‌‌‌ثباتی فعالی، توان افزایش سرمایه و میزان تولید و ارتقای عملکرد و بهره‌‌‌‌وری را ندارند و همین موضوع مانع جدی در اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌ای و سوددهی معادن است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز۱۴۰۲ به ۱۸۲۲.۰رسیده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، ۰.۸، نسبت به فصل مشابه سال‌قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، ۵۶.۲‌درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‌قبل (تورم سالانه) ۴۷.۰‌درصد افزایش داشته‌ و این در حالی است که در فصل تابستان ۱۴۰۲، تورم فصلی۹.۰، تورم نقطه‌به‌نقطه، ۵۶.۵ و تورم سالانه ۳۵.۷ بوده‌است. براین اساس درحالی‌که تورم فصلی و نقطه‌به‌نقطه در پاییز نسبت به فصل قبل اندکی کاهش داشته‌است، تورم سالانه بخش معدن در فاصله دو فصل افزایش حدود  ۱۲ واحد درصدی داشته‌است. بررسی تورم بخش معدن در فصل بهار ۱۴۰۲ نیز حاکی از تورم فصلی ۱۳‌درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۰.۷‌درصدی، تورم سالانه ۲۵درصدی است که بیانگر روند افزایشی تورم سالانه در بخش معدن از بهار تا پاییز ۱۴۰۲ است.

کاهش‌‌‌‌ تورم فصلی‌‌‌‌

در فصل‌‌‌‌ پاییز ١٤٠٢،تغییرات شاخص‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ تولیدکننده بخش‌‌‌‌ معدن نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ قبل‌‌‌‌ (تورم فصلی‌‌‌‌) ۰.۸‌درصد است که‌‌‌‌ در مقایسه‌‌‌‌ با همین‌‌‌‌ اطلاع در فصل‌‌‌‌ قبل‌‌‌‌ (۹.۰‌درصد)، ۸.۲ واحد‌درصد کاهش‌‌‌‌ داشته‌است‌‌‌‌، به‌عبارتی‌‌‌‌‌ میانگین‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ دریافتی‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌ تولیدکنندگان محصولات معدنی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ازای‌‌‌‌ تولید ماده‌معدنی‌‌‌‌ در داخل‌‌‌‌ کشور، در فصل‌‌‌‌ پاییز ١٤٠٢ نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ قبل‌‌‌‌ از آن، ۰.۸درصد افزایش‌‌‌‌ داشته‌است‌‌‌‌. در این‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ بیشترین تورم فصلی‌‌‌‌ با ۶.۵‌درصد مربوط به‌‌‌‌ گروه «سایر معادن» و کم‌‌‌‌ترین‌‌‌‌ تورم فصلی‌‌‌‌ با ۰.۱درصد مربوط به‌‌‌‌ گروه «کانه‌‌‌‌‌های فلزی‌‌‌» است. همچنین‌‌‌‌ گروه «زغال‌سنگ‌‌‌» با تورم منفی ۰.۴‌‌درصد مواجه‌‌‌‌ بوده‌است‌‌‌‌.

کاهش‌‌‌‌ تورم نقطه‌به‌نقطه‌‌‌‌

در فصل‌‌‌‌ پاییز١٤٠٢، ‌درصد تغییرات شاخص‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ تولیدکننده بخش‌‌‌‌ معدن نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌ (تورم نقطه‌به‌نقطه‌‌‌‌) ۵۶.۲‌درصد است که‌‌‌‌ در مقایسه‌‌‌‌ با همین‌‌‌‌ اطلاع در فصل‌‌‌‌ قبل‌‌‌‌ (۵۶.۵‌درصد)، ۰.۳واحد‌درصد کاهش‌‌‌‌ داشته‌است‌‌‌‌، به‌عبارتی‌‌‌‌، میانگین‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ دریافتی‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌ تولیدکنندگان محصولات معدنی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ازای‌‌‌‌ تولید ماده‌معدنی‌‌‌‌ در داخل‌‌‌‌ کشور، در فصل‌‌‌‌ پاییز١٤٠٢ نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌، ۵۶.۲درصد افزایش‌‌‌‌ داشته‌است‌‌‌‌. در این‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه‌‌‌‌ با ۵۸.۵‌درصد مربوط به‌‌‌‌ گروه «کانه‌‌‌‌های‌‌‌‌ فلزی‌‌‌‌» و کم‌‌‌‌ترین‌‌‌‌ تورم نقطه‌به‌نقطه‌‌‌‌ با ۳۱.۳‌درصد مربوط به‌‌‌‌ گروه «زغال‌سنگ‌‌‌» است.

Untitled-1 copy

افزایش‌‌‌‌ تورم سالانه‌‌‌‌

در فصل‌‌‌‌ پاییز١٤٠٢،‌ درصد تغییرات شاخص‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ تولیدکننده بخش‌‌‌‌ معدن در چهار فصل‌‌‌‌ منتهی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ این‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ دوره مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌ 47.0‌درصد است که‌‌‌‌ در مقایسه‌‌‌‌ با همین‌‌‌‌ اطلاع در فصل‌‌‌‌ قبل‌‌‌‌ (35.7‌درصد)، 11.3واحد‌درصد افزایش‌‌‌‌ داشته‌است‌‌‌‌، به‌عبارتی‌‌‌ میانگین‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ دریافتی‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌ تولیدکنندگان محصولات معدنی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ازای‌‌‌‌ تولید کالاهای‌‌‌‌ خود در داخل‌‌‌‌ کشور، در چهار فصل‌‌‌‌ منتهی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ پاییز١٤٠٢ نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ دوره مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌، 47.0درصد افزایش‌‌‌‌ داشته‌است‌‌‌‌. در این‌‌‌‌ فصل‌‌‌‌ بیشترین تورم سالانه‌‌‌‌ مربوط به‌‌‌‌ گروه «سایر معادن» با 53.9‌درصد و کم‌‌‌‌ترین‌‌‌‌ تورم سالانه‌‌‌‌ مربوط به‌‌‌‌ گروه «زغال‌سنگ» با 28.8درصد است.

تورم گروه زغال‌سنگ

بررسی تورم زیربخش‌های بخش معدن در بخش استخراج زغال‌سنگ، نشان می‌دهد در فصل پاییز 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در گروه زغال‌سنگ، 1514.0 بوده‌است. تورم فصلی گروه زغال‌سنگ در این فصل منفی 0.4‌‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه، 31.3‌درصد و تورم سالانه 28.8‌درصد بوده‌است؛ این در حالی است که در تابستان تورم فصلی گروه زغال‌سنگ، 4.8‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه، 37.1‌درصد و تورم سالانه 25.7‌درصد بوده‌است. مقایسه دو فصل حاکی از آن است که با وجود کاهش تورم فصلی و نقطه‌به‌نقطه گروه زغال‌سنگ، تورم سالانه روندی افزایشی داشته‌است.

تورم گروه کانه‌‌‌‌های فلزی

شاخص قیمت تولیدکننده گروه کانه‌‌‌‌های فلزی در پاییز 1402 رقم2006.6 بوده‌است. تورم فصلی این گروه در این فصل 0.1‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه، 58.5‌درصد و تورم سالانه 46.8‌درصد بوده‌است. در تابستان 1402، تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه این گروه به ترتیب، 9.3، 58.1 و 33.8 ثبت شده‌است. مقایسه دو فصل نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم فصلی، تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در این گروه افزایش داشته‌است.

گروه سایر معادن

شاخص قیمت تولیدکننده گروه سایر معادن در پاییز 1402، رقم 1136.0 ثبت شده‌است. تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه این گروه در این فصل نیز به ترتیب 6.5، 48.0 و 53.9 بوده‌است که نسبت به تابستان 1402 و ثبت تورم فصلی 8.0‌درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه، 51.0‌درصدی و تورم سالانه 56.7‌درصدی، کاهش داشته‌است.

 در دی‌‌‌‌ماه سال‌١٤٠٢، شاخص‌‌‌‌ تولید شرکت‌های‌‌‌‌ معدنی‌‌‌‌ بورسی‌‌‌‌ نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌ با افزایش‌‌‌‌ 41.7درصدی‌‌‌‌ و نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ماه قبل‌‌‌‌ با افزایش‌‌‌‌ 12.5درصدی‌‌‌‌ مواجه‌شده و همچنین‌‌‌‌، شاخص‌‌‌‌ فروش شرکت‌های‌‌‌‌ معدنی‌‌‌‌ بورسی‌‌‌‌ هم‌‌‌‌ نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌ با افزایش‌‌‌‌ 42.5درصد و نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ماه قبل‌‌‌‌ با افزایش‌‌‌‌ 8.5درصد مواجه‌‌‌‌ شده‌است. بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ماه قبل‌‌‌‌ شاخص‌‌‌‌ تولید و فروش زیربخش‌های‌‌‌‌ کنسانتره و گندله‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ یافته‌است‌‌‌‌. بررسی‎ها حاکی از آن است نسبت‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌‌ سال‌قبل‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ شاخص‌‌‌‌ تولید و فروش زیربخش‌‌‌‌ گندله‌‌‌‌ منجر به‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ شاخص‌‌‌‌ تولید و فروش شده‌است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش معد ن در فصل دوم سال‌1402 نسبت به فصل پیش از آن 8‌درصد و نسبت به فصل مشابه در سال‌1401، 55‌درصد افزایش داشته‌است. در این بازه زمانی بیشترین افزایش مربوط به بخش سایر معادن با 56‌درصد و کمترین آن مربوط به معادن زغال‌سنگ با 25‌درصد است. زیر بخش استخراج فلزات نیز شاهد رشد 33‌درصدی بوده‌است.