توافق گسترده‌ای وجود دارد که اگر اروپا بخواهد شانسی برای دستیابی به اهداف انرژی پاک خود داشته باشد، انرژی‌های تجدیدپذیر یک پیش‌نیاز آشکار است، با این حال این به فلزاتی مانند لیتیوم نیاز دارد، فلزی که در آن اروپا از خودکفایی فاصله دارد. با درک این فوریت، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی خود در ۱۴ سپتامبر اتحادیه، قانون جدید مواد خام حیاتی اروپا را اعلام کرد. او بیان کرد: «این مجلس هرگز در مورد وضعیت اتحادیه ما با جنگ در خاک اروپا بحث نکرده‌است. لیتیوم و خاک‌‌‌‌‌‌‌های کمیاب به‌زودی مهم‌تر از نفت و گاز خواهند بود. تقاضای ما برای خاک‌های کمیاب به تنهایی تا سال‌۲۰۳۰ پنج‌برابر خواهد شد. ما باید از وابستگی مجدد خودداری کنیم، همانطور که در مورد نفت و گاز انجام دادیم.» این قانون ۳۰ ماده‌خام را که اتحادیه اروپا قبلا به‌عنوان حیاتی طبقه‌بندی کرده‌است، به‌روز می‌کند و می‌تواند چارچوبی برای تعادل قدرت جدید در استخراج معادن اروپا فراهم کند، در صورتی‌که این قاره بتواند بر چالش‌های توسعه تولید مواد معدنی داخلی خود غلبه کند.