به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، میانگین اجاره‌‌‌بهای ماهانه پیشنهادی در تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار اجاره مسکن دو شهرک «اکباتان» و «آپادانا»، رقمی حول و حوش ۱۲ میلیون تومان به همراه متوسط رهن پیشنهادی ۶۸۷ میلیون تومان است. با تبدیل هر دو رقم مربوط به متوسط رهن و اجاره‌‌‌بهای ماهانه در این فایل‌‌‌ها به میانگین اجاره‌‌‌بهای ماهانه کل، اجاره‌‌‌بهای ماهانه پیشنهادی به ازای هر مترمربع رقمی در حدود ۲۸۰‌هزار تومان است. متوسط مساحت ۴۰ فایل اجاره آپارتمان در این دو شهرک که روز گذشته به بازار مسکن پایتخت عرضه شد، حدود ۱۲۰ مترمربع بود که میانگین اجاره‌‌‌بهای کل ماهانه این فایل‌‌‌ها رقمی  درحدود ۳۵میلیون تومان است. در صورتی که اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی با فرمول رهن کامل محاسبه شود نیز این میزان به حول و حوش یک میلیارد تومان می‌‌‌رسد. در جدول زیر مشخصات ۴۰ فایل عرضه شده در روز گذشته، به بازار اجاره مسکن دو شهرک آپادانا و اکباتان درج شده است.

5 copy