در جدول امروز نبض بازار مسکن «دنیای‌اقتصاد»، قیمت خانه‌های کلنگی غرب پایتخت براساس «قیمت پیشنهادی» مدنظر فروشنده‌ها معرفی شده است. متوسط قیمت پیشنهادی این خانه‌ها براساس فایل‌هایی که طی یک هفته اخیر در بازار وجود داشته، مترمربعی ۲۳۴ میلیون تومان است. این رقم در منطقه ۵ معادل ۳۳۶ میلیون تومان در مترمربع است.

15 copy