دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این باره گفت: طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران به زودی تصویب می‌شود.

گزارشی که خبرگزاری مهر به نقل از مجتبی شفیعی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور منتشر کرده، حاکی است: آخرین طرح جامع مصوب حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران مربوط به سال ۸۷ است که به تازگی بعد از انجام مجدد این مطالعات از طرف شهرداری تهران موضوع به استانداری برای رسیدگی در شورای همتا ارسال شده و بعد از تایید کلیات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران از طرف شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، موضوع برای رسیدگی در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال شده است.

وی گفت: بعد از ارسال این موضوع تاکنون ۱۹ جلسه کمیته فنی برای رسیدگی طرح جامع تشکیل شده و نظرات و اصلاحات مدنظر اعضا به مشاور طرح اعلام شده و در حال اصلاح موارد هستند تا به زودی با یک برنامه جامع مناسب برای حل مشکلات ترافیکی شهر تهران بتوانیم کار را ادامه بدهیم.

شفیعی در خصوص بحث مطرح شده در شورای شهر تهران که در رسانه‌‌‌ها انعکاس داشت با توجه به سوالات مکرر برخی رسانه‌‌‌ها مبنی بر الزام قانونی تصویب طرح جامع ترافیک در شورای شهر پیش از ارسال به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، اظهار کرد: در قوانین موضوعه مربوط به این حوزه و قوانین حاکم بر حوزه حمل‌ونقل الزام قانونی برای تصویب طرح‌‌‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک و طرح جامع ریلی نداریم و روال قانون به این صورت است که شهرداری‌‌‌ها بعد از انجام مطالعه مطالعات را به شورای هماهنگی ترافیک استان (همتا) ارسال و بعد از تصویب در این شورا طرح جامع برای رسیدگی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال می‌‌‌شود و تاکنون ۲۷ طرح جامع در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته و مبنای عمل برای حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری شهرهای بزرگ کشور است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تصویب این طرح جامع، شهرداری تهران بتواند برنامه‌‌‌های مختلفی را در محورهای مختلف مانند توسعه انواع مدهای حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل پاک، سیستم‌های هوشمند، شبکه معابر و همه اجزای دخیل در سامانه‌‌‌های حمل‌ونقلی با توجه ویژه‌ای که از طرف مدیریت شهری و دولت محترم شکل گرفته، شرایط بهتری را برای زندگی شهروندان تهران فراهم کند.