تازه‌ترین بررسی‌ها وتحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون برای اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی معمولی با امکانات متعارف در مصرفی‌ترین منطقه شهر تهران(منطقه ۵) به بودجه‌ای به طور متوسط ۲۵۰میلیون تومان به عنوان ودیعه و ۶ تا ۸ میلیون تومان اجاره ماهانه نیاز است. البته بسته به سن بنا، مساحت، موقعیت و سایر مشخصات واحد، این میزان می‌تواند قدری کمتر یا بیشتر باشد. در جدول زیر مشخصات برخی از فایل‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن شهر تهران(با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع عرضه شد) آمده است.

10 copy