وی ادامه داد: از دی ماه کار اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در ۷۵‌هزار واحد متوقف شده است و مردم به هیچ عنوان تمایلی به دریافت وام ۱۰۰‌میلیون تومانی نشان ندادند. بنیاد مسکن تعهد می‌کند تا افزایش تسهیلات ۲۰۰‌میلیون تومانی مسکن روستایی به واحدهایی که کار را آغاز کرده‌اند تعلق بگیرد.  معاون بنیاد مسکن با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات ۲۰۰‌میلیون تومانی ۵‌درصد است توضیح داد: بهمن ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی تسهیلات ۲۰۰‌میلیون تومانی مسکن روستایی را ابلاغ کرد اما پرداخت آن را منوط به تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازپرداخت ۱۳‌درصد یارانه کرد که هنوز این تضمین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه داده نشده است. وی تصریح کرد: هم اکنون بالغ بر ۲۵۰ پرونده متقاضیان آماده است تا کار ساخت واحدها را شروع کنند. جودی، از تشکیل پرونده و آمادگی احداث ۲۵۰‌هزار واحد روستایی برای آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی با تسهیلات ۲۰۰‌میلیون تومانی خبر داد.