در گزارش مربوط به شامخ بخش ساختمان برای دوره زمانی دی ماه ۱۴۰۰،  مولفه‌‌‌های«سرعت انجام سفارش‌‌‌ها»،  «موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان سفارشات جدید مشتریان» نسبت به ماه قبل افزایش نسبی را تجربه کردند.  هر چند تنها مولفه مربوط به سرعت انجام و تحویل سفارش‌‌‌ها یا همان سرعت ساخت وساز،  عدد بالای ۵۰ را نشان می‌‌‌دهد که نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط در این بخش از بازار ساخت است. اما دو مولفه قبلی یعنی میزان سفارش‌‌‌های جدید یا همان میزان ساخت وسازهای جدید و همچنین موجودی مواد اولیه یا همان موجودی مصالح وتجهیزات ساختمانی خریداری شده از سوی سازنده‌‌‌ها کماکان عدد زیر ۵۰ را نشان می‌‌‌دهند. اما در مولفه‌‌‌هایی مانند «مصرف حامل‌‌‌های انرژی»،  «قیمت خرید مواد اولیه»،  »میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی»،  «میزان فروش کالاها وخدمات» و «قیمت محصولات تولید شده»،  شاخص‌‌‌ها کاهشی بوده به این معنا که شرایط نسبت به ماه قبل در وضعیت بدتری قرار گرفته است. این شاخص‌‌‌ها به ترتیب مولفه‌‌‌هایی مانند میزان مصرف انرژی در پروژه‌‌‌های ساختمانی،  قیمت خرید مصالح ساختمانی،  میزان به کارگیری نیروهای شاغل در پروژه‌‌‌های ساختمانی،  میزان و حجم فروش واحدهای مسکونی نوساز و همچنین قیمت تمام شده ساخت را نشان می‌‌‌دهد. شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» که ناظر بر چشم‌‌‌انداز یا پیش‌بینی سازنده‌‌‌ها و فعالان ساختمانی از وضعیت بازار ساخت و‌ساز و مسکن در ماه بعد -بهمن ماه-  است هم با رقم ۸۵/ ۵۲ نسبت به ماه قبل با افزایش نسبی همراه شده است. این شاخص وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در بهمن ماه را در مقایسه با دی ماه ثابت و نسبتا رو به بهبود پیش‌بینی می‌‌‌کند. در این گزارش تاکید شده است با توجه به کاهش قابل‌توجه قیمت خرید مواد اولیه و ثبات نسبی قیمت مصالح پایه بازار در چند ماه گذشته،  به نظر می‌رسد شرایط مساعدی برای شروع ساخت وساز در کشور ایجاد شده است.