همچنین ضرایب مربوط به زمان سفر، همچون دو سال گذشته تکرار شده است، به این ترتیب که سفرهای دو سر اوج ۵۰ درصد گران‌تر از سفرهای یک‌سر اوج محاسبه می‌شود و سفرهایی که در بازه غیر اوج یعنی بین ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ انجام می‌شود،‌ ۳۰ درصد از سفرهای یک‌سر اوج ارزان‌تر تمام خواهد شد. افزون بر این، وسایل نقلیه هیبریدی از ۹۰ درصد و وسایل نقلیه دارای معاینه فنی برتر از ۳۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.  در سال آینده ضریب زمان پرداخت عوارض تردد نیز منظور شده که در صورت تصویب شورای شهر، تخفیف ۲۰ درصدی برای شهروندانی که در زمان تردد، اعتبار کافی در حساب خود داشته باشند، لحاظ خواهد شد.  در صورت تصویب لایحه مربوط به تعیین نرخ عوارض تردد در سال آینده، با هدف تشویق شهروندان به رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود عوارض ورود و تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را درخصوص یکی از خودروهای شهروندان قانون مدار با اعمال ضریب حداکثر ۹۵/ ۰ محاسبه کند. ساز و کار اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهیه می‌شود.  بر اساس این لایحه، شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مجاز است حداکثر سه درصد از درآمد ناشی از مدیریت محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را در راستای بهبود اجرای طرح و وصول مطالبات هزینه کند که این بند نیز جدید به شمار می‌آید.  در صورت تصویب لایحه مذکور، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مطالبات معوقه سنواتی مربوط به عوارض ورود یا تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا به‌صورت تجمیعی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کند. در این لایحه تاکید شده اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف، نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند