در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «هزاران سال قبل یونس شک می‌کند، می‌لغزد و آنجا که باید داستانش در اوج تمام شود طعمه ماهی می‌شود و شکم ماهی آغاز داستان یونس می‌شود. اکنون هزاران سال بعد ژاله شک می‌کند، می‌لغزد و آنجا که باید داستانش در اوج تمام شود «زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند» آغاز می‌شود.» این نشست با نمایش فیلم «زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند» در ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد و سپس در ساعت ۱۸ جلسه نقد آن برگزار می‌شود. حضور در این مراسم برای علاقه‌مندان آزاد است.