دنیرو گفت: او قول داده که از ارتش ما برای حمله به شهروندان آمریکایی استفاده کند. او ظالم است، باور کنید، منظورش همین است. وی افزود: وقتی ترامپ سال ۲۰۱۶ نامزد شد، شبیه یک شوخی بود. همه می‌گفتند این دمدمی‌مزاج برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود؟ نه، هرگز نمی‌شود. ما درس‌های تاریخ را فراموش کرده‌ایم که نشان می‌دهد تا زمانی که دیکتاتورها شرور شدند، جدی گرفته نشدند. دنیرو وقتی در حال خروج بود، توسط حامیان ترامپ محاصره شد که با فریادهای توهین‌آمیز و عبارات مبتذل او را دنبال کردند. دنیرو فریاد زد: ما سعی می‌کنیم در این دنیا دموکرات باشیم. شما گانگستر هستید. وی در اظهارات خود از ریشه‌های خود در شهر استفاده کرد و به رسانه‌ها گفت: من عاشق این شهر هستم. نمی‌خواهم آن را نابود کنم. دونالد ترامپ می‌خواهد نه‌تنها شهر، بلکه کشور و در نهایت جهان را ویران کند.

دنیرو افزود: او متعلق به شهر من نیست. نمی‌دانم به کجا تعلق دارد، اما مطمئنا به اینجا تعلق ندارد. ما نیویورکی‌ها عادت داشتیم او را وقتی با املاک و مستغلاتش مزاحمت ایجاد می‌کرد تحمل کنیم؛ یک پلی‌بوی که به صدر خبرهای روزنامه‌ها راه می‌یافت و وانمود می‌کرد سخنگوی خودش است. او سعی می‌کرد مطبوعات را فریب دهد تا ارزش خالص خودش را افزایش دهد. یک دلقک، اما این شهر بسیار سازگار است. ما برای دلقک‌ها جا باز می‌کنیم... ما آنها را تحمل می‌کنیم، این بخشی از فرهنگ است، اما نه شخصی مانند ترامپ که در نهایت بخواهد کشور را اداره کند. وی گفت: در سراسر کشور، افرادی که او را نمی‌شناختند، مانند ما، شروع به حمایت از او کردند. ترامپ آرای آنها را با دروغ‌های ظالمانه و وعده‌های توخالی خرید.