نمایش مستند «مدرسه در دست بچه‌‌‌‌‌‌ها» در موزه سینما