نخستین رکورد سینما در 1403

فیلم‌های نوروزی از روزهای پایانی سال گذشته روی پرده رفتند، برخی‌ها از نیمه اسفند و برخی دیگر در هفته پایانی اکران خود را آغاز کردند. با احتساب مجموع این روزها، اکران نوروزی یک‌میلیون و ۳۳۵هزار نفر را به سینماها کشانده و ۸۶میلیارد و ۶۷۳میلیون تومان فروخته است. اکران نوروز امسال در شرایطی به این رشد قابل‌توجه دست یافته که به‌واسطه شب‌های قدر، کمتر از ۱۰ روز اکران عمومی را تجربه کرد حال آنکه اکران سال گذشته، طی ۱۳روز مفید و کامل صورت گرفته بود. همچنین ۳روز ابتدایی نوروز سال گذشته ایامی عادی بودند اما تمام نوروز امسال، با ماه مبارک رمضان تلاقی داشت که طبیعتا پذیرای مخاطبان کمتری بود که سبب شد آمار نوروز امسال، پیام‌های خوبی را برای سینمادوستان مخابره کند.البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که تمرکز اصلی روی اکران فطر قرار داشته و شاید کمتر سینمادوستی تصور می‌کرد که اکران تماما رمضانی نوروز امسال بتواند به چنین آماری برسد.

«تمساح خونی» که فروش کلی خود را از یک‌میلیون نفر عبور داده و توانسته بیش از ۶۶ میلیارد تومان فروش کند، در ۱۳ روز سال جدید، ۶۳۷هزار مخاطب داشت و ۴۴میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان نیز فروخت.

«بی‌بدن» ۱۵۶هزار مخاطب داشت و ۱۰میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان فروخت اما ۱۲۸هزار مخاطب با ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان آن متعلق به سال جدید است.

«آپاراتچی» نیز درکل ۴۳هزار مخاطب داشت و گیشه آن ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بود. ۳۵هزار مخاطب با ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان فروش مربوط به فروش امسال این فیلم است.

«پرویزخان» با ۳۹هزار مخاطب، ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان فروش داشت که ۲۳هزار مخاطب آن با یک‌میلیارد و ۷۱۰میلیون تومان طی سال جدید رقم خورده است.

«نوروز» نیز ۳۰هزار مخاطب داشت و یک میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان فروخت. از این میزان، ۲۴هزار مخاطب سهم اکران امسال بود که یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان عایدی داشت.

«ایلیا جست‌وجوی قهرمان» با ۲۸هزار و ۵۰۰مخاطب، یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان فروخت. ۲۲هزار مخاطب و ‌یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان متعلق به اکران امسال این فیلم است.

«آسمان غرب» نیز درمجموع ۱۷هزار و ۲۰۰ مخاطب داشت و ۹۷۰میلیون تومان فروش کرد.

«روشن» و «مسافری از گانورا» دو فیلم اکران سال گذشته بودند که در نوروز امسال نمایش داشتند. «روشن» ۱۵۰۰مخاطب داشت و ۱۱۱میلیون تومان فروخت. «مسافری از گانورا» نیز با ۲هزار مخاطب، فروش ۴۱میلیون تومانی را تجربه کرد.