ترجمه کتاب برنده نوبل درباره حیات

کاوه فیض‌اللهی، پژوهشگر و مترجم این‌کتاب، هم در مقدمه‌اش بر کتاب، اشارات جالبی درباره طبیعت دارد و می‌گوید: «ما با ساده‌لوحی دون‌کیشوت‌وار گمان می‌کنیم مادر طبیعت دست کمک به سوی ما دراز کرده و برای بقای خویش به ما امید بسته است. شاید طبیعت به تعبیری مادر ما باشد، اما بی‌تردید از آن‌دست مادران نیست که بود و نبودش را به سبک‌سری‌های فرزندی خردسال گره بزند.»نرس در این کتاب شرح می‌دهد که اولین‌بار یک پروانه بود که او را واداشت درباره زیست‌شناسی به‌طور جدی فکر کند. او می‌گوید در بیشتر طول عمرش به پاسخ این ‌سوال فکر کرده که «زنده بودن واقعا به چه معناست و حیات چیست؟» این پژوهشگر می‌گوید با آنکه دانشمندان از دیرباز با این پرسش دست به گریبان بوده‌اند، هیچ تعریف و معیاری برای حیات وجود ندارد. حتی عنوان این کتاب یعنی «حیات چیست؟» هم با بی‌شرمی از اروین شرودینگر فیزیکدان دزدیده شده که سال ۱۹۴۴ کتابی با این نام چاپ کرد. نویسنده کتاب پیش رو می‌گوید گمان نمی‌کند رمزگشایی از معمای وراثت بتواند به‌تنهایی ما را به پاسخ برساند. او در عوض نگاهی به ۵ ایده مهم زیست‌شناسی می‌اندازد و از آنها پله‌ای می‌سازد تا به تصویری روشن‌تر از طرز کار حیات رسید.«حیات چیست؟» در۱۵۳ صفحه و به  قیمت ۱۶۰هزار تومان از سوی نشر نو روانه بازار کتاب شده است.