هندسه استراتژی copy

برنامه‌ریزی استراتژیک، فعالیتی رسمی است که در دوره‌های زمانی منظم توسط مدیریت ارشد انجام می‌شود، اما در برابر تغییر آسیب‌پذیر است. تفکر استراتژیک، فعالیتی غیررسمی است که به طور متناوب در یک سازمان اتفاق می‌افتد ولی گرایشی غیرانباشتی دارد. برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک باید یکدیگر را آگاه کنند. با‌این‌حال، در اغلب اوقات این کار را نمی‌کنند؛ زیرا سازمان فاقد چارچوبی یکپارچه است. کتاب «هندسه‌ استراتژی» چنین چارچوبی را فراهم می‌کند. کتاب «هندسه استراتژی» در 231 صفحه و به قیمت 235هزار تومان از سوی انتشارات پویش مدام روانه بازار کتاب شد.