شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

رابرت دبلیوکیدل

رابرت دبلیوکیدل

  • «هندسه استراتژی» پشت ویترین کتاب‌فروشی‌ها

    دنیای اقتصاد: کتاب «هندسه استراتژی» با عنوان فرعی «مفاهیمی برای مدیریت استراتژیک» نوشته رابرت دبلیوکیدل با ترجمه سهراب خلیلی شورینی و مازیار گنجور منتشر شد. در توضیح این کتاب آمده است: سازمان‌ها برای برتری در دنیای سخت‌گیر امروزی باید برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک را ترکیب کنند.
۱
بیشتر